Poolklinker

Att ha en egen pool i trädgården är något helt underbart. Om du ska gjuta en egen pool i betong som du sedan ska klä i klinker ska du ha några saker i åtanke!

Kom ihåg att du inte kan välja vilken klinkerplatta eller mosaik som helst. All klinkermosaik som finns att köpa i butik eller på nätet klarar inte av att sitta under vattnet. 

För att kunna sätta klinker i poolen ska mosaiken uppfylla vissa krav. Mosaiken får inte ha ett absorberingsvärde som är <0,5 viktprocent. 

Om du ska lägga klinker i din pool rekomenderar jag att du tar kontakt med din lokala butik för att bli pekad i rätt riktning. Det kan bli väldigt dyrt om du lägger klinker som inte tåler vatten under en längre tid och klinkerskiktet börjar läcka genom eller att plattor lossnar.